C-9 דורום

פסטה בורגול חלבון גבוה זה 9-C

זן חיטה קשה בכיר, מיועד לייצור פסטות, קוסקוס, בורגול, פריקי, מתאים לגידול בתנאים בינונים וטובים, משקל אלף גבוה מאוד, גרגר זהוב מבריק, מצטיין ביבולים גבוהים, מילוי גרגר טוב.

זן: C-9

קו אשקלון קריית גת דרומה

100-300 מ"מ

קו אשקלון קריית גת צפונה

350-600 מ"מ

 

 

 

 

 

תכונות

ימים מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות

גובה הצמח בס"מ

משקל אלף בגרם

עמידויות שדה

צבע גרגר

איכות גרגר

נתונים

90

 95

95-100

55

סביל לחלדונות

זהוב

מתאים לפסטה ובורגול

יבול ק"ג\ד

350-400

400-600