אבטיח מטיפוס מללי

  • גידול אבטיח מללי מיועד בעיקר לייצור גרעינים לפיצוח, נזרע בבעל ובשלחין.
  • נזרע כגידול אביבי-קיצי במחזור או בדו-גידול על גבי שחת או דגן חורפי לתחמיץ.
  • הצמח חזק עם שורש שיפודי מעמיק, התבסס בשנים האחרונות כגידול שלחין הצורך יחסית מעט מים.
  • מועד זריעה : אמצע מרץ עד לסוף אפריל.
  • משקל אלף :160-180 גרם\אלף.
  • שיעור זריעה : 0.5-0.6 ק"ג\דונם.
  • יבול אפשרי בשלחין 90-140 ק"ג\דונם.