דר 14

לרפתן בהוקרה

זן אפיל, מיועד ליצור תחמיץ ושחת, בעל כושר צימוח והסתעפות טובים מאוד, מיועד לגידול בתנאים טובים ועונה ארוכה, סבילות שדה מצוינת למחלות עלים.

זן: דר

קו אשקלון קריית גת דרומה

100-300 מ"מ

קו אשקלון קריית גת צפונה

350-600 מ"מ

 

 

 

 

 

תכונות

ימים מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות

גובה הצמח בס"מ

משקל אלף בגרם

עמידויות שדה

צבע גרגר

איכות אפיה

 

90

 90-95

95-105

43-44

סביל ביותר למחלות

לבן

טובה

יבול גרעינים

400-500

500-700

 

 

 

 

 

יבול ח"י טון\ד

1-1.1

1-1.4