גדרה 152

הביטוי "סוס עבודה" מתאר במדויק את הזן גדרה

יבולים גבוהים ויציבים לאורך שנים בכל האזורים, מתאים לגידול בתנאים בינונים וטובים, בכירות בינונית, שיבולת יפה וצפופה, כושר מילוי גרגר מצוין, גרגר אדום גדול, חלבון גבוה מאוד.

זן: גדרה

קו אשקלון קריית גת דרומה

100-300 מ"מ

קו אשקלון קריית גת צפונה

350-600 מ"מ

 

 

 

 

 

תכונות

ימים מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות

גובה הצמח בס"מ

משקל אלף בגרם

עמידויות שדה

צבע גרגר

איכות אפיה

נתונים

83-85

 85-88

85-95

44-45

  

אדום

טובה מאוד

יבול ק"ג\ד

300-350

400-650