עומר 362

הזן שיודע להתמודד עם מחסור בגשם

זן בכיר, קמה גבוהה, כושר צימוח מהיר, מתאים לתנאי גידול קשים ובינונים ולחיטה שנה שניה , כושר מילוי גרגר מצוין , משקל נפחי גבוה, , גרגר בהיר.

זן: עומר

קו אשקלון קריית גת דרומה

100-300 מ"מ

קו אשקלון קריית גת צפונה

350-600 מ"מ

 

 

 

 

 

תכונות

ימים מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות

גובה הצמח בס"מ

משקל אלף בגרם

עמידויות שדה

צבע גרגר

איכות אפיה

נתונים

80-85

 85-88

100-95

42-43

סבילות לחילדון צהוב

לבן

טובה

יבול ק"ג\ד

300-450

450-600