עמית 15

החבר הטוב של היוגב

זן בכיר למחצה, מצטיין ביבולים גבוהים בכל אזורי הגידול, כושר מילוי גרגר טוב מאוד, גרגר גדול לבן ועגול, סבילות שדה מצוינת לחלדונות, מצטיין בגידול אורגני, עמיד לרביצה, מגיב מצוין לדישון מאוחר.

זן: עמית

קו אשקלון קריית גת דרומה

100-300 מ"מ

קו אשקלון קריית גת צפונה

350-600 מ"מ

 

 

 

 

 

תכונות

ימים מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות

גובה הצמח בס"מ

משקל אלף בגרם

עמידויות שדה

צבע גרגר

איכות אפיה

נתונים

75-80

 80-85

85-90

44-45

חלדונות
ספטוריה

לבן

טובה

יבול ק"ג\ד

300-350

400-650