יובל 1225

בתנאי גידול שחונים מאוד יובל תמיד מנצח

זן בכיר מאד, הבכיר מכולם, מיועד לאפיה, מצטיין בתנאי גידול קשים, משקעים מעוטים ובחורף קצר, מילוי גרגר מהיר, משקל נפחי גבוה מאוד, גרגר לבן, חלבון גבוה.

זן: יובל

קו אשקלון קריית גת דרומה

100-300 מ"מ

קו אשקלון קריית גת צפונה

350-600 מ"מ

 

 

 

 

 

תכונות

ימים מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות

גובה הצמח בס"מ

משקל אלף בגרם

עמידויות שדה

צבע גרגר

איכות אפיה

נתונים

70-75

 75-80

80-85

38-40

סבילות לחילדון צהוב

לבן

טובה

יבול ק"ג\ד

200-300

300-450