שעורה מגל 601 (חדש)

כל יוגב צריך מגל

זן שעורה דו-טורי, מצטיין ביבולים (גרעינים, שחת) בקרקעות שוליות ומשקעים נמוכים, גרגר יפה, הסתעפות מצוינת ורבה, גבעול מעוצה וחזק, קמה נמוכה וכיסוי טוב מאד, עמיד לרביצה, עמיד למחלת הרשת.

זן: מגל 601

קו אשקלון קריית גת דרומה

100-300 מ"מ

קו אשקלון קריית גת צפונה

350-600 מ"מ

 

 

 

 

תכונות

ימים מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות

גובה הצמח בס"מ

משקל אלף בגרם

עמידויות שדה

צבע גרגר

נתונים          

90-95

 95-100

85-100

38-41

סביל למחלת הרשת

לבן

יבול ק"ג\ד

200-450

450-650