תלתן תבור

תלתן תבור תלתן תבור תלתן תבור
  • טיפוס פהלי חד שנתי וחד קצירי. מתאים לרוב הקרקעות ולזריעות מאוחרות (דצמבר-פברואר).
  • מתאים לזריעה בין השורות במטעים וכרמים כזבל ירוק כחיפוי למניעת נגר מים ומניעת עשביה.
  • שיעור זריעה נמוך מאפשר חסכון בהוצאות.
  • קציר לשחת יתבצע בשלבים מוקדמים של הפריחה.
  • בשדות לייצור שחת ניתן לערבוב עם בקיה שדות ובקיה פופאני למניעת רביצה.
  • יבול אפשרי של חומר יבש בק"ג/דונם:400-800  בהתאם לכמויות הגשם.
  • משקל אלף : 3.6-3.8 גרם\אלף.
  • שיעור זריעה : 3-4 ק"ג\דונם