בקיה שדות

  • בקיה בכירה, מיועדת לגידול בקרקעות אבניות, גיריות ונתרניותבאזורים חצי מדבריים ושחונים בהם 300 מ"מ גשם.
  • גדל בקצב אחיד לאורך כל עונת הגידול ונקצר באביב.
  • יכול לגדול לחציר בפני עצמו או בתערובת עם תלתן תבור.
  • משקל אלף : 37-38 גרם\אלף.
  • שיעור זריעה : 6-8 ק"ג\דונם.
  • יבול אפשרי של ח"י בק"ג דונם : 300-600  ק"ג\דונם בהתאם לכמות הגשם.